FERIE - Sognepræst Aske Emil Olsen holder ferie indtil den 29. marts. Kontakt venligst Sognepræst Christine Pihl, Rønnebæk på telefon 55724554 eller pr mail csv@km.dk

----------

AFLYSNING AF GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
Kære alle sammen, af hensyn til risikoen for smitte med COVID 19 aflyses gudstjenesterne i Vejlø Kirke for resten af marts måned. Ligeledes aflyses også følgende arrangementer: Fællessangaften d. 25. marts samt Spis Med Din Nabo  d. 26. marts. 

ÆNDREDE KONFIRMATIONSDATOER I 2020
Kære konfirmander og disses familier - Følgende nye datoer for konfirmation i 2020 i Vejlø er blevet meldt ud: d. 30. august for dem der skulle have været konfirmeret d. 26. april og d. 6. september for dem der skulle have været konfirmeret d. 3. maj.

DÅB, BRYLLUP ELLER BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Det vil fortsat være muligt at afholde dåb, begravelse og vielse, men det kan blive under andre former end normalt. Dåb vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere til dåb, vielser og begravelser må afpasses efter forholdene.

Med hensyn til vielser og dåb efter 30 marts, så gælder det indtil andet bliver meldt ud, at der ikke må være flere end ti i kirken- og her tæller, sanger, organist , kirketjener og præst altså med. Det er så op til de enkelte at afgøre om de ønsker flere gæster mod færre personale- hvilket vil være en beslutning der træffes i løbet af dåbs- og vielsessamtalen.

Med hensyn til begravelser/bisættelser, så er disse altså undtaget reglerne for at kun op til ti må forsamles, MEN der må dog højest forsamles 1 person pr. 4 kvadratmeter af kirkens skib og dette skal ske under hensynstagen til potentiel risiko for smittespredning.

Man er meget velkommen til at kontakte sognepræst Aske Olsen eller dennes afløser, hvis man har spørgsmål eller andet  på enten tlf. 55700031 eller mail aeo@km.dk.

Det er selvfølgelig indgribende tiltag for kirkelivet, men det er nu, at vi som kirke bedst kan udvise sammenhold ved at holde afstand- så pas på jer selv og hinanden ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt.
Med venlig hilsen, Aske Emil Olsen, sognepræst Vejlø Kirke