HØJTIDELIG ALLEHELGEN GUDSTJENESTE OG PRÆSTEINDSÆTTELSE SØNDAG DEN 3. NOVEMBER

Med 20 tændte lys på døbefonden til minde om de sognebørn vi har mistet i år, blev der foretaget en højtidelig præsteindsættelse. Til lyden af Andreas Bernitts violin kom provst Anna Kluge og Vejløs nye præst Aske Emil Olsen ind i den propfyldte kirke efterfulgt af 9 Næstvedpræster.

Ved indsættelsestalen sagde Anna Kluge bl.a.: ”Aske – du bliver nu indsat som præst ved den samme døbefond, hvor Helle Poulsen i sin tid døbte dig forud for din konfirmation i 2001 – du er nu efter dit store ønske vendt tilbage”. Til menigheden sagde Anna Kluge: ” Tag ikke Aske for givet, han har lige så meget brug for Jer, som I har for ham”.

Aske holdt en rørende prædike om sorg og det at miste og sagde bl.a.: ”I sorgen mærker man den man har mistet; frygt ikke sorgen, men  ligegyldigheden”.  

Efter kirken var der champagne og kager i Sognegården, hvor meneighedsrådsformand Bonni Ludvigsen bød Aske velkommen og bl.a. sagde: ”Aske – vi glæder os til samarbejdet - du er kompetent og humoristisk og så kender du Vejlø Kirke”. Slutteligt sagde Bomnie: "Dejligt at der igen er liv i præstegården, hvor du og Katla samt katten Konstantin nu er flyttet ind - velkommen".

 ---------

SPIS MED DIN NABO
Sidste efterår tog " Spis med din nabo" sin start og det har været så godt. Her mødes vi på tværs af sognet og alder i kanten af kirken over en hverdagsret, efterfulgt af kaffe og kage.Tilmeld dig selv, din familie og meget gerne din nabo.
Efterårets næste spisning vil være:
          14. november 2019.
          Fra kl 17.30 til 19.30

Tilmelding senest en uge før til graver Janne Pallesen på SMS eller v/ring 21308876; Det vil være efter princippet " først til mølle".
Pris 60 kr for voksne, 25 kr for børn over 10 år og dem under er gratis .
Betaling sker samme aften kontant eller med Mobilpay. Vi glæder os til at se Jer.
   Mette Hansen